เอกสารประกอบ OBECQA

เอกสาร SCQA  ไฟล์ Word

001.ปกโครงร่างองค์กร2558

002.รายงานการบริหารโรงเรียนราชานุบาล2558 (คำนำสารบัญ)

003.รวมรายงานมาตรฐานสากล

004.รายงานผลการตรวจเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการ 2


เอกสาร SCQA  ไฟล์ PDF

AA.SCQA-ราชานุบาล


เอกสารเกณฑ์การประเมิน OBECQA

เกณฑ์ OBECQA ปี 59-60

สรุป Powerpoint – ประชุมOBECQA 9มี.ค.60