ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนราชานุบาลได้กำหนดประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561 นั้น
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียน
ตามกำหนดการรับสมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้

<< คลิกดูรายชื่อ >>