ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน

โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ  ครูปฐมวัย ครูพลศึกษา ครูสังคมศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

(รายละเอียด)