ประกาศผู้ชนะ การประมูลอาหารกลางวันโรงเรียนราชานุบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี้!!