9 มิถุนายน 2559 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนราชานุบาลได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนราชานุบาล

n4

n5

n6

n7

n8

n9