โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เด็กชายศุพัทธนันท์   เตชะเวชเจริญ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   รอบระดับประเทศ  โดยแข่งขัน วันที่ 21 มีนาคม 2559   ณ  ม.เกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ

kk0123

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.