แจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักเรียนบวช “โครงการบรรพชา ลูกราชานุบาล ๙๙ คน”

แจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักเรียนบวช “โครงการบรรพชา ลูกราชานุบาล ๙๙ คน”

๙ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ วัดมิ่งเมือง ตำบล ในเวียง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

 จำวัด ณ วัดป่าคอวัง  ตำบลดู่ใต้   อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

< กำหนดการ >        < รายชื่อนักเรียนบวช >

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.