ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

ตามที่โรงเรียนราชานุบาลได้กำหนดประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่ได้สมัครมีนักเรียนที่สมัครตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้นไม่มีการจับสลาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนดังนี้

  1. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1
  2. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  3. รายชื่อนักเรียนชั้นบริบาล